บริการของเรา

รายละเอียดบริการ

1. ตรวจดูสารกรองสารความชื้นหากเสื่อมคุณภาพต้องรีบเปลี่ยน
2. ตรวจสอบและขันขั้วต่อสายทุกจุด ทั้งด้านแรงสูงและแรงต่ำ ให้กระชับแน่นอยู่เสมอ
3. ตรวจสอบและตั้งระยะแกนล่อฟ้าให้ถูกต้อง
4. ทำความสะอาด BUSHING ทั้งด้านแรงสูงและแรงต่ำ
5. ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ ปรับแรงดัน (TAP CHANGER)
6. ตรวจเช็ตปะเก็นต่างๆ ทุกจุด
7. ตรวจดูระดับและค่าความเป็นฉนวนของน้ำมัน
8. ตรวจสอบการทำงานของ BUCHHOLZ RELAY
9. ตรวจวัดค่าฉนวนระหว่าง
- ขดลวดแรงสูงกับขดลวดแรงต่ำ
- ขดลวดแรงสูงกับ EARTH
- ขดลวดแรงต่ำกับ EARTH
ตลอดจนวัดค่าความชื้นภายในว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยหรือไม่
10. ทำความสะอาดและตรวจดูการรั่วซึมของน้ำมัน ตามบริเวณตัวถังโดยรอบ
11. ตรวจเช็คกรทำงานของเทอร์โมมิเตอร์ พร้อมทั้งดูอุณหภูมิขณะทำงานว่าอยู่ในระดับปกติหรือไม่
12. ตรวจเช็คระบบสายดิน
13. ตรวจสอบและทำความสะอาดครีบระบายความร้อน (RADIATOR)
14. ตรวจสอบและทำความสะอาดระยะแกนล่อฟ้า (ARCING HORN)
15. ตรวจสอบและทำความสะอาดจุดลงกราวด์ (GROUND) ที่ถังหม้อแปลง
16. ให้คำแนะนำและอธิบายการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าอย่างถูกวิธี
ดูสินค้า

งานบริการ

งานบริการของบริษัทจิณณพัต เป็นงานให้บริการที่เกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้า ซึ่งมีความหลากหลายและให้บริการตลอด 24ชั่วโมง เพื่อรองรับความต้องการและให้ความสะดวกแก่ลูกค้า บริษัทฯ เน้นการให้บริการโดยใช้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและใช้เครื่องมือที่ทันสมัยในการให้บริการกับลูกค้า สำหรับงานบริการที่บริษัทให้กับลูกค้าได้แก่ งานบริการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า งานบริการเปลี่ยนน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า งานบริการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้างานบริการซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า งานบริการทดสอบ และงานบริการเช่าหม้อแปลงไฟฟ้า
ดูสินค้า
ติดต่อเรา