Tel.034-219036 Tel.096-7899444
Tel.034-984092 Tel.097-2891444
67/1 หมู่ 7 ต.บางแขม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 ,Fax.034-21903

บริษัท ไทยเซ็นเตอร์ทรานส์ฟอร์มเมอร์ จำกัด

Thai Center Transformer Co.,Ltd.

COMPANY PROFILE

ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง

ใช้งานทนทาน มาตรฐานทุกชิ้น

บ.ไทยเซ็นเตอร์ทรานส์ฟอร์มเมอร์

Thai Center Transformer Co.,Ltd. เราเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงขนาดตั้งแต่30-3000KVA โดยวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในโรงงานผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าจากประเทศญี่ปุ่นมากกว่า20ปี
 • ให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้าในการก่อสร้าง
 • บริการตรวจเช็คสภาพหม้อแปลงไฟฟ้าที่ใช้งานมานาน
 • รับเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน และกรองน้ำมันหม้อแปลงด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย
 • มีหน่วยบริการ 24 ชั่วโมง ทั่วประเทศ
 • Thai Center Transformer Co.,Ltd.
  ที่อยู่
  เลขที่67/1 หมู่ 7 ต.บางแขม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
  โทร./แฟกซ์
  034 - 219036, 034 - 984092 ,096-7899444, 097-2891444
  วันที่จดทะเบียน
  8 สิงหาคม 2543
  ทุนจดทะเบียน
  50,000,000 บาท
  ขอบเขตของงาน
  ผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง ขนาด 30 - 3000 KVA ซ่อมบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงและคาปาซิเตอร์ แรงต่ำ
  บริษัท ไทยเซ็นเตอร์ทรานส์ฟอร์มเมอร์ จำกัด Thai Center Transformer Co.,Ltd. 67/1 หมู่ 7 ต.บางแขม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 ,Fax.034-21903 Tel.034-219036 , Tel.096-7899444 , Tel.034-984092 , Tel.097-2891444