Tel.034-219036 Tel.096-7899444
Tel.034-984092 Tel.097-2891444
67/1 หมู่ 7 ต.บางแขม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 ,Fax.034-21903

บริษัท ไทยเซ็นเตอร์ทรานส์ฟอร์มเมอร์ จำกัด

Thai Center Transformer Co.,Ltd.

Our Service

ขอบเขตงานบริการ
เราเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงขนาดตั้งแต่30-3000KVA โดยวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในโรงงานผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าจากประเทศญี่ปุ่นมากกว่า 20 ปี พร้อมมีศูนย์บริการ 24 ชั่วโมง ทั่วประเทศ
บริการซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงทุกขนาด ทุกระบบ ทุกยี่ห้อ มีหม้อแปลงให้ใช้งานระหว่างซ่อม
บริการให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้าในการก่อสร้างทุกขนาด ทุกระบบ
บริการตรวจเช็คหม้อแปลงไฟฟ้าที่ใช้งานมานาน หรือหยุดการใช้งานมานาน ก่อนที่จะนำไปติดตั้งใหม่
บริการเปลี่ยน - ถ่ายน้ำมัน และกรองน้ำมันหม้อแปลง ด้วยเครื่องที่ทันสมัย นำเข้าจากประเทศเยอรมัน
รายละเอียดของการบริการ
หลังจากซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าจากบริษัทฯ ทุก 1 ปี ทางบริษัท จะส่งช่างออกไปตรวจสอบคุณภาพของหม้อ แปลงไฟฟ้า ให้ลูกค้าตามหัวข้อการตรวจสอบต่อไปนี้
 1. ตรวจสอบ ค่าความทนต่อแรงดันไฟฟ้า ( Dielectric Strength ) ของน้ำมันหม้อแปลง ( Oil Tester )
 2. ตรวจสอบ ค่าความเป็นฉนวนของขดลวด ( Megger ) ภายในหม้อแปลง
 3. ตรวจสอบและทำความสะอาดบุชชิ่ง HV ( Bushing ) LV ( Bushing )
 4. ตรวจสอบและทำความสะอาดขั้วต่อสาย ( Terminal ) แรงสูง ( HV) แรงต่ำ ( LV ) กราวด์
 5. ตรวจสอบและทำความสะอาด หน้าคอนแทคเครื่องวัดระดับอุณหภูมิ ( Dial Type Thermometer )
 6. ตรวจสอบและทำความสะอาด เครื่องวัดระดับน้ำมัน ( Oil Level Gauge )
 7. ตรวจสอบและทำความสะอาด ท่อระบายความดัน ( Pressure Relife Vent )
 8. ตรวจสอบและทำความสะอาด บุคโฮลรีเลย์ ( Buchholz Relay )
 9. ตรวจสอบและทำความสะอาด ระยะแกนล่อฟ้า ( Arcing Horn )
 10. ตรวจสอบและทำความสะอาด ครีบระบายความร้อน ( Radiator )
 11. ตรวจสอบและทำความสะอาด ประตูน้ำมัน ( Oil Dran Valve )
 12. ตรวจสอบและเปลี่ยนสารกรองความชื้น ( Silica Gel ) ในห้องหายใจของหม้อแปลง
 13. ตรวจสอบและทำความสะอาด กระเปาะใส่น้ำมันใต้สารก่อความชื้น
 14. ตรวจสอบและทำความสะอาด จุดลงกราวด์ ( Ground ) ที่ถึังหม้อแปลง
 15. ตรวจสอบ การรั่วซึมของประเก็น ( Gasket ) ต่าง ๆ บนหม้อแปลง
 16. ให้คำแนะนำ และอธิบายการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าอย่างถูกวิธี
 17. บริัษัท จะจัดทำประวัติการซ่อมบำรุงหม้อแปลงไฟฟ้าแต่ละเครื่อง รวมถึงการตรวจเช็คแต่ละครั้งให้ลูกค้า 1 ชุด และบริษัทจะเก็บไว้ 1 ชุด ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบสภาพครั้งต่อไป
บริษัท ไทยเซ็นเตอร์ทรานส์ฟอร์มเมอร์ จำกัด Thai Center Transformer Co.,Ltd. 67/1 หมู่ 7 ต.บางแขม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 ,Fax.034-21903 Tel.034-219036 , Tel.096-7899444 , Tel.034-984092 , Tel.097-2891444